• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل مطالعات مرحله اول طراحی پل ۲-۱ شرح مسیر – نقشه موقعیت محور ۲-۲ مشخصات محل پل – عکس های درباره موقعیت پل – جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و کشاورزی و … ) ، وضعیت خاک ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم ۲-۳ شرایط اقلیمی محل پل – موقعیت پل در چه طول ...