• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش کارآموزی پست بانک و پیش خوان دولت

گزارش کارآموزی پست بانک و پیش خوان دولت فهرست مطالب چکیده فصل اول: معرفی محل کارآموزی فصل دوم : فعالیتهای انجام شده ونحوه انجام فعالیت ها فصل سوم : شرح تفضیلی برخی از آموخته ها ۳- ۱ : آشنایی با نحوه ی افتتاح حساب در دفتر پیشخوان دولت ۳- ۲ : آشنایی با نحوه ی پست کردن یک بسته ی پستی ۳- ۳ : آشنایی با نحوه ی پرداخت قبض ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و… ) ۳- ...