• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999 Standard questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی توسط فرانس و پاورس در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۷۰ گویه و در دو بخش اهمیت و رضایت از ابعاد سلامت جسمانی، روانی – معنوی، اقتصادی- اجتماعی و خانوادگی که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ ...