• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه

دانلود مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه چکیده خلاقیت و ذکاوت بشر و تلفیق آن با تجربه  اش به تولید شاهکار های توأم مهندسی و معماری در بناهای خصوصی و عمومی از جمله پل سازی انجامید که در این میان جدا از ذوق زیبایی شناختی معماران، تدبیر آنها در ترکیب قطعات کوچک و مصالح طبیعی چون خاک و سنگ برای ساختن قطعات و حجم های بزرگ شگفت انگیز بوده ...