• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ) Standard questionnaire پرسشنامه تجربیات دانشجویان نخستین بار در سال ۱۹۷۹ توسط روبرت پیس طراحی شد و چهارمین ویرایش آن در سال ۲۰۰۲ توین گردید.، این مقیاس دارای ۷۵ گویه می باشد و با سؤالاتی مانند: (میزان ملاقات با اساتید یا مشاوران جهت گفتگو و تبادل نظر در مود انجمن ها یا نهادها) تجربیات دانشجویان دانشکده را می­سنجد. تجربیات دانشجویان: دستاوردهای دانشجویان شامل میزان پیشرفت آنها ...