• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت های مطالعه دانشگاه هاستون (SSAQ-CCHU)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت های مطالعه دانشگاه هاستون (SSAQ-CCHU) Standard questionnaire پرسشنامه سنجش مهارت های مطالعه، دارای ۴۸ گویه و ۸ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در کلاس ها و سایر جلسات آموزشی به موقع حاضر می شوم .) مهارت های مطالعه را می ­سنجد. مهارت های مطالعه: مطالعات حاکی از آن ...