• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۲ صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان ...

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME پرسشنامه Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۲ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (تا چه میزان برای استفاده ...

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۹ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (اگر بخواهید از موبایل برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود بهره بگیریددر طول شبانه ...

پرسشنامه استاندارد فرایند چرخه یادگیری هفت گانه

دانلود پرسشنامه استاندارد فرایند چرخه یادگیری هفت گانه پرسشنامه استاندارد فرایند چرخه یادگیری هفت گانه، توسط کرافت (۲۰۰۱) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۷ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد.) به سنجش فرایند چرخه یادگیری هفت گانه می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه روایی ...