• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد آیین نامه پیشرفت تحصیلی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان آیین نامه پیشرفت تحصیلی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 12 گویه و 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (به اعتقاد من این ماده در آیین نامه نیاز به اصلاح دارد که یک دانش آموز اگر بتواند در پایان نوبت ...

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان Standard questionnaire پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال می باشد و بر اساس طیف دو گزینه ای با سوالاتی مانند (وقتی نمره کم می آورید، آیا فکر می کنید نفرت شما نسبت به معلمانتان زیاد می شود؟) به سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد. روایی و ...