• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه هوش معنوی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان هوش معنوی پرسشنامه آماده هوش معنوی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن در منبع اصلی ذکر شده در درون متن برابر با ۸۵/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو دارای 42 سوال می باشد که 4 بعد هوش معنوی را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده ...