• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کار گروهی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کار گروهی معرفی پرسشنامه شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی احساسات فرد راجع به کار گروهی می باشد. روایی و پایایی در پایان نامه نوپور (1392)، روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه به تایید اساتید دانشگاهی رسید. هدف: ارزیابی احساسات فرد راجع به کار گروهی تعداد سوال:‌۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد (در یک پروژه کارشناسی مورد استفاده قرار ...