• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد انسجام سازمان یافته خانواده فیشر 1992

دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام سازمان یافته خانواده فیشر 1992 Standard questionnaire پرسشنامه انسجام سازمان یافته خانواده توسط فیشر در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۳ گویه و ۴ مولفه است با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (اعضای خانواده ما، بیشتر اوقات فراغت خود را با یکدیگر سپری می کنند.) انسجام سازمان یافته ...