• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد انتظار پیامد دانشجو (SOES)

دانلود پرسشنامه استاندارد انتظار پیامد دانشجو (SOES) Standard questionnaire پرسشنامه انتظار پیامد دانشجو، دارای ۱۳ گویه و ۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (اخذ مدرک لیسانس و به من اجازه می دهد، تا شغل پر درآمدی کسب کنم.) انتظار پیامد دانشجو را می­ سنجد. انتظار پیامد: انتظارات پیامد باورهایی هستند مبنی ...