• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد استرس محیط دندانپزشکی

دانلود پرسشنامه استاندارد استرس محیط دندانپزشکی Standard questionnaire پرسشنامه استرس محیط دندانپزشکی، دارای ۳۲ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا شدید) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (نداشتن اعتماد به نفس در مورد اینکه در آینده یک دندانپزشک موفق خواهم شد.) استرس محیط دندانپزشکی را می ­سنجد. استرس محیط دندانپزشکی: تحصیل در رشته دندانپزشکی با سطوح بالایی از استرس همراه است. ...