• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استانداد نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران 2002

دانلود پرسشنامه استانداد نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران 2002 Standard questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط اسماعیل و همکاران در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۳ گویه و ۷ مولفه است با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۳- تا ۳+ است. با سؤالاتی مانند: (در این دانشگاه اجازه تجربه ایده های نوآورانه به من داده نمی شود.) نوآوری سازمانی ...