• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی

دانلود پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی Standard questionnaire پرسشنامه استرس دوران دانشجویی، دارای ۴۸ گویه و ۹ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به علت تاخیر در رسیدن به اهدافم ناکامی هایی را تجربه کرده ام.) استرس دوران دانشجویی را می ­سنجد. استرس دوران دانشجویی: عواملی است که استرس را در دانشجویان به وجود ...