• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک سوفور و همکاران (2012)

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک سوفور و همکاران (۲۰۱۲) Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک، بر اساس مدل سوفور و همکاران (۲۰۱۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد.) به سنجش ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک می پردازد. روایی و ...