• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (فرم معلم) این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (فرم معلم) هدف: ارزیابی مهارت های اجتماعی و رفتاری دانش آموزان از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی:همکاری، قاطعیت، خویشتن داری ...