• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی معرفی پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی هدف: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی نحوه تکمیل: در هر یک از موارد زیر، به کارگیری فناوری اطلاعات چقدر مؤثر بوده است؟ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه، ترجمه ...