• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی 2000

دانلود پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی 2000 Standard questionnaire پرسشنامه چابکی سازمانی، ژانگ و شریفی(۲۰۰۰) طراخی و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۲۸ گویه و چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (بسیار مخالفم تا بسیار موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند.) چابکی سازمانی ...

پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

دانلود پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ questionnaire دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۴ صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. عنوان پرسشنامه: پرسشنامه چابکی سازمان طراح : شریفی و ژانگ ۱۹۹۹ ( تورنگ لین و همکاران، ۲۰۰۵) تعداد سوالات : ۲۹ سوال ابعاد پرسشنامه : چهار شاخص چابکی ...