• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 3 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف استاندارد هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار سازمانی) تعداد سوال: 21 شیوه ...