• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک

دانلود پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک Standard questionnaire پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس دو درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۲ است. با سؤالاتی مانند: (آیا نیروی انسانی کافی جهت مدیریت و اجرای ...