• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود نگرش های فرهنگی هافستد این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 3 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. هدف: شناسایی ابعاد فرهنگ ملی خود (مردسالاری در مقابل زن سالاری، فردگرایی در مقابل جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت (توزیع قدرت) با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی هافسد تعداد سوال: ۲۵ تعداد بعد: ۴ شیوه ...