• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد جامع کارآفرینی 54 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد جامع کارآفرینی 54 سوالی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد جامع کارآفرینی دارای ۵۴ سوال و ۵ مولفه می باشد و بر اساس طیف دو گزینه ای با سوالاتی مانند (اگر حقوق مناسبی داشته باشم ولی کارهایم روزمره و بدون زحمت باشد ، راضی هستم) به سنجش کارآفرینی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه جامع کارآفرینی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه ...