• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت معماری بدون معمار

دانلود پاورپوینت معماری بدون معمار معمار ی بومی بصورت دوره ای تغییر نمی کند بلکه یک معماری ثابت و غیر قابل تغییر است. دیباچه تاریخ معماری تدوین شده در غرب به فرهنگ آنها بستگی زیادی ندارد. بدلیل نبود اطلاعات کافی از قرون اولیه مجبور به حذف ۵۰ قرن اول تاریخ هستیم. ساختمانهای قدیمی بیشتر ساختمانهای اشرافی و خدایان است و وضع اجتماعی آن دوران را نشان نمی دهد. کمبود مدارک نباید باعث بد جلوه دادن تصویر کلی معماری ...