• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از 30 فایل پاورپوینت PPT

دانلود پاورپوینت اقتصاد مدیریت بیش از 30 فایل پاورپوینت PowerPoint Management Economics ppt عنوان هر فصل به شرح ذیل است فصل اول: مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت فصل دوم: تکنیک های بهینه یابی فصل سوم: تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره فصل چهارم: تقاضا و تخمین ان فصل پنجم: براورد تقاضا فصل ششم: نظریه تولید فصل هفتم: نظریه هزینه فصل هشتم: ساختارهای بازار فصل نهم: تکنیک های قیمت گذاری هر فصل دارای چندین پاورپوینت میباشد. توضیحات فصل اول مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت 1) ...