• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست 26 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابداری محیط زیست مقدمه پاورپوینت همگام با رشد اقتصادی فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت میگیرد . مدیران واحد تجاری تحت فشار هستند تا نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های عملیاتی را کاهش دهند. سیستم حسابداری سنتی اطلاعات مربوطی را درارتباط با هزینه های محیط زیست در اختیار مدیران قرار نمیدهد. دو مقوله توسعه پایدار و حفاظت و ...