• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آشنایی و بررسی آثار مارکوس نوواک معمار معاصر

دانلود پاورپوینت آشنایی و بررسی آثار مارکوس نوواک معمار معاصر powerpoint ppt مقدمه مارکوس نواک خانه بدوش جهانی ، و یک هنرمند ، نظریه پرداز ، و transarchitect است. در سال 2008 ، "انتقال معمـــــاری ،" عنوان مقاله خود منی 1995 ، موضوع از XXIII کـنگره جهانی UIA (اتحادیه بین المللی دس Architectes) ، سازمان های معمـــاری بزرگ جهان تبدیل شد. پروژه های او ، مقالات نظری ، و مصـاحبه شده اند به بیش ...