• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان LONG-RUN LINKAGE BETWEEN BUDGET DEFICITAND TRADE DEFICIT IN LEBANON: RESULTS FROMTHE UECM AND BOUNDS TESTS نمونه متن ترجمه چکیده این مقاله ارتباط بین کسری بودجه و کسری تراز تجاری برای لبنان در طول سال‌های 1975 تا سال 2003 را نشان می‌دهدو هدف تست‌کردن اعتبار پیشنهادات Keynesian و تعادلات Ricardian در لبنان است. یک چارچوب اقتصادی قوی به نام مدل تصحیح خطای غیرمحدود ...

ترجمه مقاله طراحی یک سیستم تصمیم یار برای قیمت گذاری تصادفی در تجارت الکترونیک – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طراحی یک سیستم تصمیم یار برای قیمت گذاری تصادفی در تجارت الکترونیک – مجله الزویر A randomized pricing decision support system in electronic commerce نمونه متن ترجمه چکیده اینترنت کار خریداران آنلاین را بسیار راحت کرده است و فرصت بی سابقه ای برای خرده فروشان آنلاین فراهم آورده است تا مشتریان خود را بشناسند. دستیابی به قیمت مناسب به عنوان یکی از کلیدهای اصلی موفقیت تجارت الکترونیک شناخته شده است. هرچند برخی از ...