• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق پیکربندی سیستم

دانلود تحقیق پیکربندی سیستم پیکر بندی سیستم در ‏bios setup هر سیستم کامپیوتری باید دارای یک پیکربندی باشد. این پیکربندی در ‏XT‏ ها توسط جامپرها و در ‏سیستم های ‏AT‏ توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه ‏RAM‏ موسوم به ‏CMOS‏ تعیین می شود. در ‏سیستم های ‏XT‏ با جابجایی جامپرها، تعریف پیکربندی از درایو ۵/۳ به ؟ و یا از صفحه نمایش تکرنگ ‏به رنگی و غیره قابل انجام می باشد. در حالی که در ...