• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پایانه مسافربری درون شهری شهرک صدرا (یکی از کلان شهرها)

مقاله پایانه مسافر بری درون شهری صدرا پایانه مسافربری درون شهری شهرک صدرا (یکی از کلان شهرها) مقدمه: مکان یابی راه ها و شبکه های ارتباطی در شهر، ارتباط مستقیمی با مکان یابی کاربری ها دارد. به این صورت که هر چند مکان یابی کاربری صحیح و باتفکر بر شرایط فعلی و آینده باشد از مشکلات دسترسی نیز کاسته خواهد شد. برآورد لزوم دسترسی به کاربری ها و حتی نوع آن هاست که بر چگونگی ...