• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان – مجله امرالد The effectiveness of corporate governance policy in Greece نمونه متن ترجمه 1. مقدمه چاپ و انتشار اصول حاکمیت شرکتی OECD و اصول حاکمیت شرکتی دریونان (1999) در اواخر دهه 1990 منجر به بحث های مفیدی در مورد حاکمیت شرکتی در یونان گردید که درآن زمان به سمت شفافیت و ذیحسابی شرکت نه مسائل و موضوعات جعلی سوق داشت. از آن پس، اجرای داخلی تعداد ...

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی کانادا – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی کانادا – مجله امرالد Corporate governance rating and financial performance: a Canadian study نمونه متن ترجمه مقدمه نیاز به حاکمیت شرکتی برای کاهش تعارضات بین سهامداران و مدیران و به ویژه هزینه های ناشی از این تعارضات، پدیده جدیدی نیست. و این گونه استدلال کرده بودند که به منظور اجتناب از ضرر مدیران بایستی کنترل شوند. رسوایی های مالی، مثل موارد مشاهده شده در ...