• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی – نشریه الزویر The dynamics of Industrial Product Service Systems (IPS2) – using the Net Present Value Approach and Real Options Approach to improve life cycle management نمونه متن ترجمه چکیده شرکتهایی که در کشورهای صنعتی تاسیس گردیده اند با تهدید رقابت از سوی کشورهای کم هزینه مواجه شده اند. ما سیستم خدمات محصولات صنعتی (IPS2) که میتواند به عنوان یک پاسخ صحیح تلقی شود را پیشنهاد نموده ...