• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت کیفیت آب آبیاری

این پاورپوینت حاوی 70 اسلاید و در مورد کیفیت آب آبیاری و عوامل موثر بر کیفیت آب می باشد کیفیت‌ آب‌ آبیاری‌ (Quality of Irrigation water) آب در درجه حرارت معمولی مایعی است بی‌ بو، بی‌ مزه‌ و صاف‌ و مزه‌ آب‌ طبیعی‌ آشامیدنی‌ از گازها و نمک‌ های‌ حل‌ شده‌ ناشی‌ می شود. در آب به‌ غیر از گازها و نمک‌ ها، مواد معلق‌ نیز می‌ باشد که نوع‌ این‌ مواد اضافی‌ و ...