• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله انواع شبکه های عصبی و کاربرد آنها در الکترونیک

مقاله انواع شبکه های عصبی و کاربرد آنها در الکترونیک بخشی از متن مقاله در این پایان نامه ابتدا به مقدمه ای از شبکه های عصبی از جمله تاریخچۀ شبکه های عصبی و مشخصات اصلی یک نرون بیولوژیک پرداخته شده است. سپس ساختار شبکه های عصبی مصنوعی مورد بحث قرار گرفته است که از این بحث می توان به تعریف شبکه های عصبی مصنوعی، انواع توابع فعال ساز، انواع یادگیری شبکه های عصبی، شبکه ...

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک – مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک – مجله Scirp Forecasting Baltic Dirty Tanker Index by Applying Wavelet Neural Networks نمونه متن ترجمه چکیده شاخص BDTIیک شاخص ارزیابی مهمی دردنیای صنعت ارسال کالای تانکری به شمار می رود.فعالا ن بخش صنعت می توانند منافع بیشماری را کاسب شوند اگر پیش بینی دقیقی از BDTI داشته باشند.اما محدودیت هایی در مدلسازی های سنتی تصادفی و اقتصادسنجی که برای پیش بینی نرخ ...