• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه – مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه – مجله وایلی Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia نمونه متن ترجمه چکیده کار نظری اخیر نشان می دهد که ریسک اطلاعاتی، فاکتور ریسک متنوع ناپذیری است که در بازار سرمایه قیمت گذاری شده است. با استفاده از کیفیت حسابداری تعهدی به عنوان پروکسی برای ریسک اطلاعاتی، فرانسیس (2005) با استفاده از نمونه شرکت های آمریکایی از این ...

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر به بررسی تاثیر فردی و مشترک محافظه کاری و افشاء بر هزینه سرمایه سهام می پردازد. به خاطر موجود نبودن مدارک تجربی در مورد پیامدهای اقتصادی محافظه کاری، بر حسب پیش بینی ، مدارکی دال بر رابطه معکوس بین سطح محافظه کاری شرکتی و هزینه سرمایه سهام در نمونه ...