• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق رهن

دانلود تحقیق رهن فصل اول: کلیات محبث اول-تعریف رهن رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته می‌شود.‏ معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه ‏خود را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.‏ ق . مدنی در ماده ۷۷۱ رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:‏ رهن عقدیست که به موجب ...