• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس – مجله Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس – مجله Academic Journals Investigation of the effects of luxury brand perception and brand preference on purchase intention of luxury products نمونه متن ترجمه چکیده مصرف تجملی ، پدیده ای نسبتاً عمومی محسوب می شود هرچند در کشورهای توسعه یافته فراگیرتر می باشد. می توان گفت مصرف تجملی در برخی از فرهنگ هایی که میل به ماده گرایی (ماتریالیسم) دارند، معمول تر می ...

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی – مجله الزویر Brand perception, cash flow stability, and financial policy نمونه متن ترجمه چکیده این مقاله اثبات می کند که دارایی های نامشهود نقش مهمی در سیاست مالی ایفا می کنند. با استفاده از پایگاه داده اختصاصی ارزیابی مصرف کنندگان از برندها نشان می دهم که نگرش مثبت مصرف کننده نسبت به محصولات یک بنگاه اصطکاک مالی را کاهش می دهد و خالص ...

ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

دانلود ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers چکیده ترجمه: هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند، می باشد. طرح، روش ، رویکرد- از روش نمونه برداری راحت برای جمع آوری داده های مقدماتی استفاده شد. در مجموع از ...