• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله روابط بین شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری در صنعت هتلداری – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله روابط بین شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری در صنعت هتلداری – مجله الزویر Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry نمونه متن ترجمه 1- مقدمه وفاداری مهمانان هتل، بخاطر طبیعت رقابتی بخش هتل ها و مهمانسراها، دارای بیشترین اهمیت است. گسترش مداوم هتلها به داخل حوزه های مهمانداری و حوزه های مربوطه دیگر، اهمیت مسلم وفاداری مهمان و اطمینان از این امر که رزرو مجدد ...