• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های ساختار سازمانی مربوط به راهبرد رقابتی ترکیبی – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های ساختار سازمانی مربوط به راهبرد رقابتی ترکیبی – نشریه الزویر Characteristics of organizational structure relating to hybrid competitive strategy: Implications for performance نمونه متن ترجمه چکیده این مطالعه به بررسی ویژگی های ساختار سازمانی مربوط به راهبرد های رقابتی ترکیبی می پردازد. این راهبرد ها در صدد دست یابی به سطوح عملکرد بالا با تاکید هم زمان بر سطوح تمایز بالا و هزینه پایین می باشند. به علاوه، این مقاله، نقش ...