• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله درآمد شهرداری

دانلود مقاله درآمد شهرداری Municipal Income Paper فهرست مطالب تاریخچه شهرداری ۱ ) ۱۳۸۵ تا ۱۳۰۴ دوره مشروعیت ۲ ) ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوره پهلوی ۳ ) ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ دوره پهلوی هدف و چگونگی تشکیل شهرداری وظایف شهرداری طبقه بندی واحدهای سازمانی طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها درآمد شهرداری منطقه ۲۰ تهران ۵ برابر شده است پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی ...