• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

تحقیق علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن مقدمه: هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، ...

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم

دانلود پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم Standard questionnaire پرسشنامه مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۷ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (به نظر من در این جایی که ما زندگی می ...