• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management نمونه متن ترجمه چکیده مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین فرهنگ های سازمانی پرداخته اند؛ مدیریت دانش، عملکرد سازمانی و رقابت پذیری، تنی چند از مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش پرداخته اند. در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاههای خصوصی در مالزی تحقیقات اندکی انجام شده ...

ترجمه مقاله ویژگی های وفاداری و هویت به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی در جوامع دانشگاهی نوین – نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های وفاداری و هویت به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی در جوامع دانشگاهی نوین – نشریه الزویر The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University نمونه متن ترجمه چکیده این مقاله به بررسی نتایج مطالعات بر روی وفاداری و هویت به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی در جوامع دانشگاهی نوین می پردازد. داده های به دست آمده از این مقاله با بررسی کارکنان و دانشجویان در جوامع ...