• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد شدت خشم نسلون 2000

پرسشنامه استاندارد شدت خشم نسلون 2000 Standard questionnaire پرسشنامه شدت خشم، توسط نلسون در سال (۲۰۰۰) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۳۹ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای با سؤالاتی مانند: (مادرت تو را وسط تماشای برنامه تلویزیونی دلخواهت برای شام صدا می‌زند ) شدت خشم را می ­سنجد. شدت خشم: خشم یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین هیجانها در زندگی انسان هاست. برانگیختگی آن به صورت مکرر می تواند، ...