• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

دانلود مقاله سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران مقدمه منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد. 1-2 اهداف و مزایای سیستم 1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود: 1- مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان 2- ساده بودن روشهای عملیاتی 1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از: 1- استفاده ...