• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش نرم افزار Super Decisions

دانلود آموزش نرم افزار Super Decisions دانلود آموزش نرم افزار Super Decisions در قالب فایل swf این محصول شامل آموزش نرم افزار سوپر دیسیژن برای انجام تحلیل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ازجمله ANP و AHP می باشد.