• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح توجیهی تولید سولفات منیزیم

دانلود طرح توجیهی تولید سولفات منیزیم چکیده: سولفات منیزیم در طبیعت به صورت کیسریت (Mg SO4 .7H2O) و نمک فرنگی اصل یا سولفات دو منیزی (Mg SO4 . 7H2O) یافت می شود. این ماده جامد بلورین و بی رنگ است که درآب محلول می باشد. سولفات منیزیم در پزشکی و داروسازی به عنوان مسهل و کارکن و در صنایع پنبه به کار می رود. فهرست مطالب: مقدمه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاربرد و مصارف بررسی جایگاه صنعتی فرایند و ...