• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی

دانلود پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی Standard questionnaire مقیاس سنجش رشد اعتقادی دارای 36 گویه است که بمنظور سنجش رشد اعتقادی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۵ عامل عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، آثار دینی و اعمال دینی می باشد. دین عبارت است از باورها و عباداتی که ناظر به موجودات مقدس متعالی و الگوهای اجتماعی مرتبط با آنهاست.دینداری یک انگیزه روانی است که ریشه در فطرت و سرشت انسان دارد. دین یک ...