• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی

دانلود ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی Foreign direct investment and technology spillovers: Theory and evidence نمونه متن ترجمه چکیده: در چارچوب رشد درون زا،ما به ارائه توضیح در مورد نحوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می پردازیم که ظاهرا در شکل انتقال فن آوری حاصل میشود. ما بین سطح و میزان اثرات سرریز در بهره وری شرکت های داخلی تمایز قایل می شویم،بینش جدید حاصل از ...