• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله درباره بانک جهانی

دانلود مقاله درباره بانک جهانی تاریخچه بانک جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم در جهت کمک به کشورهای جنگ زده و بازسازی ویرانی های پس از جنگ بوجود آمد و بعنوان یک سازمان بین المللی در جهت کمک به پیشرفت و بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه به فعالیت خود ادامه داد. کشور ایران در سال ۱۳۲۳ به عضویت بانک جهانی درآمد و اولین وام به ایران در سال ۱۳۳۶ بمیران ۷۵ میلیون دلار ...