• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله ای درمورد شهر سازی

دانلود مقاله ای درمورد شهر سازی بخشی از متن تحقیق برنامه‌ریزی شهری: مجموعه بررسی‌ها در مورد مسائل موجود در جامعه شهی و تنظیم برنامه جهت رشد و توسعه آینده شهری را برنامه‌ریزی شهری می‌نامیم. تقسیم‌بندی برنامه‌ریزی از نظر زمانی: ۱- برنامه‌ریزی کوتاه مدت( یک تا سه ساله) ۲- برنامه‌ریزی میان مدت( سه تا هفت ساله) ۳- برنامه‌ریزی بلند مدت( هفت تا ده ساله) برنامه‌ریزی از نظر وسعت به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱- برنامه‌ریزی در سطح ملی ۲- برنامه‌ریزی در سطح ...